24 91 72 83


 

Intensivt online kursus, der erstatter stress, konflikter
og kamp med ro, trivsel og harmoni. 

 


På kurset lærer du, hvordan alle de kvaliteter og egenskaber, man opbygger igennem
en svær barndom, kapsles ud og bliver sat i spil til at skabe et kærligt og stærkt liv og relationer. 

Du lærer, hvordan destruktive mønstre og overbevisninger fortsat holder mennesker fast i lidelse,
og hvad der skal til for at bryde dem - med varig effekt


Kurset er for alle, som ønsker at blive klogere på den menneskelige psyke, følelsesregister og forsvarsmekaniskmer,
og som ønsker helt konkret viden og metoder til frisættelse af ægte glæde, kærlighed, nærvær, styrke og omsorg.


Det er derfor både for dig, som er:

 
 • fagperson, der vil blive endnu dygtigere til at guide dine klienter/borgere fri af mistrivsel
 • privatperson, som ønsker at hjælpe dig selv med at udleve den ægte dig
 • partner/pårørende, der ønsker en større forståelse af din kære
 
 


 
Ønsker du en uforpligtende og gratis samtale med mig,
om dette kursus er relevant for dig?

Så skriv en mail til camilla@dinrettevej.dk
eller en sms til 24 91 72 83,
så finder vi et tidspunkt at snakke sammen.


 

 

Der lever ½ million voksne børn af alkoholikere i Danmark,
og ialt voksede 1 million danskere op i en decideret dysfunktionel familie.

Og så er der alle de andre, som umiddelbart havde en tryg barndom,
men alligevel også bærer følgerne af fx. traumer, chok, fravær af følelser eller mobning.


En barndom med utryghed, kaos og manglende nærvær skaber utrolig mange fantastiske
kvaliteter, såsom fx. en udpræget evne til empati, omsorg, kærlighed, styrke og glæde. 


Dog er den tunge bagage en kæmpe stopklods for, at disse kvaliteter kommer i spil,
fordi man ofte føler sig mindre værd og ikke tror på, at man har noget vigtigt at bidrage med. 


Derudover har det tillærte fokus på udefrakommende stress lukket ned for evnen til at mærke
sig selv, og derved også mærke ens egne evner, kvaliteter og kompetencer.

Dette har skabt en selvsaboterende programmering i energisystemet,
som konstant afholder en fra at skabe en ny kurs, da forandringer fører til
uforudsigelighed, som trigger gamle oplevelser af smerte.


Samtidig er man fanget i en psykologisk usikkerhed, der gør det ekstremt svært
at tage imod hjælp og indgå i tillidsfulde relationer.

Og derved fastholdes man i den dysfunktionelle baggrund
- og giver det videre til ens nærmeste.

 

 

 

Disse blokeringer har gjort, at alt for mange mennesker har været afskåret fra at turde være ægte og sårbare
og ikke mindst modtagelige overfor hjælp, 
med det resultat at 100.000-vis af mennesker
er endt i ensomhed, stress, angst og depression!

 
 

Så hvis du er klar til at ekspandere dine evner 
til at skabe en reel forskel i denne verden, for enten dig selv eller andre

 


SÅ ER DETTE KURUS I DEN GRAD SOM SKRÆDDERSYET TIL DIGNår du begynder at integrere den vigtige viden fra kurset i dit møde med andre
mennesker eller med dig selv, bliver du i stand til at skabe ægte og dyb transformation!For når først du bliver i stand til at komme omkring de tillærte blokeringer
og modstande, frisættes man til at agere fra den indre visdom, styrke og kærlighed.


 

KURSET BESTÅR AF 6 MODULER:
 


MODUL 1:

 

I dette modul lærer du om, hvordan traumer opstår
og sætter sig menneskers system, sådan at det giver en langt mindre kapacitet
til at være dem selv og forprogrammerer til stress.

Du lærer om, hvordan disse traumer sætter sig som destruktive spor langt op i voksenlivet,
sådan at man fastholdes i konflikter, oplevelsen af manglende værdi og ensomhed.

Derudover handler det om, hvilke konsekvenser det har for
voksenlivet, både i i forhold til relationen til dem selv,
partner, børn, kolleger og andre mennesker i deres liv.

 
MODUL 2

Dette modul handler om den dybe mistillid og uværdighed, som rigtig mange
(ubevidst) bærer på, sådan at du lærer at skyde genvej,
og hurtigere får andre eller dig selv til at turde åbne og tage imod hjælp.


 

MODUL 3

Du lærer, hvilke strategier mange benytter sig af,
for at holde hengemte og indestængte følelser i skak, og hvordan du
skaber rummet for, at der kan renses ud i skyld, skam og vrede,
der indtil nu har forgiftet og afholdt en fra, at mærke sig selv.
 


MODUL 4

Dette modul handler om de altødelæggende løgnehistorier og
afhængigheder af fx. kaos, kontrol og kærlighed, som holder alt for mange
fanget i mistrivsel, og om hvordan man spotter dem og navigerer udenom dem.

 

MODUL 5

Mange er fanget i frygt for at lykkes, for at fejle og for at blive forladt.
Du lærer, hvordan man rykkes fri af disse gamle energier,
så man istedet kan begynde at føle sig godt tilpas i et mere kærligt og nærende liv. 


 

MODUL 6

Du lærer at holde motivationen og intentionen for forandring, og hvordan man
navigerer udenom de ofte forekommende og naturlige bump på vejen til det nye. 

Samtidig bliver du langt klogere på, hvilke positive og brugbare kvaliteter og egenskaber,
mennesker med mistrivsel i bagagen har erhvervet sig, sådan at du kan hjælpe
dig selv eller andre med at se dem selv og deres liv i et langt større, stærkere og kærligere perspektik.

 
Derudover får du også mulighed for:

- at blive en del af en lukket Facebook-gruppe, hvor alle deltagere
kan sparre med mig og de andre, for at vi løbende styrker
vores eget og fælles erfaringsgrundlag og viden.


- hvis du er fagperson, at blive en del af det behandler/coach/rådgiver
team, som jeg anbefaler mennesker at søge hjælp hos.


- at benytte mine transformerende visualiseringer og meditationer,
til dig selv og/eller dine klienter.


 

 


 

UDBYTTE AF KURSET

 


Du får dybdegående viden om:

Barndomstraumer og efterfølgende konsekvenser i voksenlivet,
der giver dig et langt større forståelsesniveau.
Det skaber for dig som privatperson en langt større omsorg og
nænsomhed med dig selv og med dine nærmeste.
Og for dig som fagperson, øger det dine klienters
tillid til dig og derved også modtageligheden overfor din hjælp.


Destruktive mønstre og overbevisninger, som blokerer for forandring,
fx frygten for ikke at være god nok og afhængighed af konflikter og drama,
så du endnu bedre kan guide dig selv/dine klienter udenom selvsabotage.


Hvordan overlevelsesstrategier fra barndommen, i voksenlivet kan udvikles til
effektive ressourcer, hvilket giver dig mulighed for at hjælpe dig selv/ dine klienter
til større selvoplevet hverdagsmestring, handlekraft og livskvalitet.


Hvordan du øger din egen/klienters mentaliseringsgrad, så du/de bliver langt bedre til at forstå
og fortolke egne og andres følelser, tanker, behov og adfærd.

 
Du får konkrete metoder, som hjælper med, at:
 • Nedsætte tankermylder og stress
 • Reelt kunne tage imod hjælp
 • Skabe større nærvær og ro
 • Nedbryde uhensigtsmæssig facade
 • Sikre bedre søvn, selvomsorg og grænsesætning
 • Styrke kommunikationen til relationer
 • Blive bedre til at tage imod hjælp
 • Fastholde motivation og handlekraft
 

Du bliver styrket i dit eget værd, ligegyldigt om det er privat eller professionelt
så du i endnu højere grad kan gøre den forskel, du mærker, du er kommet for at gøre.

Du bliver endnu mere selvsikker og opløser frygten for ikke at være god nok. 

 

 

Dette kursus  skaber et helt nyt afsæt for at forbedre trivslen i Danmark.  


 

DET PRAKTISKE

 


Næste online kursus foregår d. 13. + 18. + 20. april 2023
fra kl. 9 - 11.30 alle 3 dage.Hvis ikke du kan være med live, bliver alt optaget
og du har evig adgang til det


 


Kurset består af en blanding af teori, vidensdelinger, samt sparring. 


Du får tilsendt præsentation med slides, øvelser og metoder
samt link til mine visualiseringer, som du kan benytte til dig selv og/eller dine klienter


 


Prisen på kurset er 9.000 kr, som kan betales i 3 eller 6 rater.


LIGE NU ER DER DOG BONUS-PRIS TIL DE HURTIGE,
VED TILMELDING SENEST D. 23. MARTS, HVOR DU SPARER 50%

DU KAN DERFOR KOMME MED FOR KUN 4.500 KR

(mulighed for 2 eller 4 rater) 

Men kun til og med d. 23. marts.

Det er ikke et terapeutisk forløb, men jeg står gerne til rådighed for individuel
hjælp, hvis du undervejs mærker behov for det - se nedenfor ved VIP - plads.
Og ellers kan jeg henvise til andre relevante fagfolk.
******************


For dig, som er klar til at rykke ekstra meget i dit personlige
liv eller virke, er der mulighed for VIP-plads


Her får du udover selve kurset, 3 x 1:1 sessioner med mig,
hvor vi dykker dybt i din egen energi. 

For jo mere du har forløst af dine egne blokeringer,
jo mere autentisk fremstår du, og jo bedre kan du være der
for dine nærmeste og/eller for dine klienter.


Jeg har plads til max 4 VIP-pladser, som koster 6.000 kr. udover kurset.

De kan både afholdes som online sessioner
eller i mit lokale på Frederiksberg ved ønske om traumeforløsning.

 

Skriv til mig på camilla@dinrettevej.dk, hvis du ønsker VIP-plads - de bookes efter først-til-mølle

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 MINE EVNER, ERFARINGER OG KOMPETENCER 


Jeg er selv vokset op i mistrivsel med en mor, som drak og har siden starten af tyverne været
på en dyb og transformerende rejse, fra depression til idag at leve et liv i dyb fred og personlig frihed.Jeg har en Ph.d. i Folkesundhed, og har siden 2013 haft selvstændigt virke, hvor jeg via foredrag, gruppeforløb
og 1:1 sessioner har hjulpet og inspireret 1000-vis af mennesker til ENDELIG at smide den tunge bagage.

i 2021 udkom jeg i samarbejde med Gyldendal med min første bog:
Vores forældre drak - at overvinde en svær barndom.Alt for mange gange har jeg haft mennesker siddende hos mig med dyb frustration over,
at ingen hjælp indtil videre har rykket dem rigtigt og effektiv.


Og først da de blev bekendt med min viden og erfaring, begyndte det hele at give mening.


Jeg mærker derfor et dybt behov for, at videreformidle min viden og erfaring,
både personligt og professionelt omkring mønsterbrud og de elementære
og oversete forudsætninger for at skabe vedvarende transformation På den måde kan vi virkelig skabe ægte og vedholdende transformation,
der kan mærkes – også hos den næste generation.

 

Skriv endelig til mig på camilla@dinrettevej.dk, hvis du har nogle spørgsmål,
eller hvis du ønsker en uforpligtende snak omkring dette kursus.

 

 


 
 

UDTALELSER FRA ANDRE SOM ALLEREDE HAR DELTAGET PÅ KURSET:
Camilla er en fantastisk formidler, der virkelig brænder igennem med sine budskaber
og hendes autencitet og holden fast i sig selv, smitter og motiverer helt vild. 

Kurset har helt sikkert hjulpet mig i til at blive en bedre og mere tålmodig behandler.

Mine sessioner har vendt sig 180 grader, hvor jeg i langt højere grad kan hjælpe mine
klienter hurtigere til forløsning. 
Jeg er blevet bedre til at steppe tilbage og lade tingene ske i
klientens tempo og at stå klar med redskaberne, støtten og forståelsen – når klienten er klar.


Og jeg er blevet bedre til at skabe tillid, fordi jeg er mere åben omkring min egen rejse.

Camilla har åbnet mine øjne for, hvor kæmpe betydning det har, hele tiden at holde rummet
for klienten, støtte i at turde at stå fast, være autentisk, være tålmodig og være sårbar omkring,
hvor forbandet skræmmende det er, at skulle ændre noget radikalt i sit liv.

Mine bedste anbefalinger til Camillas kursus!

Gitte Sørensen,
Body SDS terapeut
Indehaver af Valyou Kropsterapi

www.facebook.com/valyoukropsterapi 


************************

ENDELIG har jeg kunne sænke skuldrene lidt og stoppe med den vanvittige
selvkritik, jeg ellers har haft gang i, ja stort set hele mit liv.

For nu giver al galskaben jo mening! Gid jeg havde mødt Camilla og dette kursus noget før.

Jeg har både fået en langt større forståelse af mig selv, og har nu også fået et helt
andet sprog for mine udfordringer, så jeg bedre kan tale med min mand om det, så han
faktisk også er begyndt at forstå mig.

Så tak Camilla, for at sætte ord på, give forklaringer
og også vise en ny vej.  Jeg er dig evigt taknemmelig.


Susanne 


************************Efter at have deltaget på dette kursus, kan jeg tale mere direkte ind i mine elevers
udfordringer og oplevelser af verden, selvom jeg ikke selv har oplevet samme mistrivsel som dem.

Den tillid de i forvejen har til mig gennem det energetiske arbejde med traumer
bliver dermed forstærket, og vi kan komme dybere og hurtigere blive mere konkrete.

Fordi jeg har kunne sætte andre ord på deres problematikker end normalt,
får mine elever aha-oplevelser, der hjælper dem til endnu bedre at forstå sig selv.

Camilla er meget ligefrem og jordnær, med en stor pondus. Man mærker tydeligt hendes
ekspertise og viden, og hendes undervisning er meget troværdig og autentisk. Hun er rigtig god til
at gøre komplicerede problemstillinger forståelige og deler ud med helt konkrete eksempler.

Camillas energi er meget omfavnende. Hun skaber et trygt rum, hvor det er rart at være,
og hvor alle føler sig velkommen og set. Dette kursus har mine bedste anbefalinger.


Kathrine Krake

Energy & Consciousness Worker, Certified Yoga Therapist
www.facebook.com/kathrinekrake.dk************************

 

Camillas udgangspunkt var; hvordan kan vi gøre bedre ift. mennesker, som voksede op
i mistrivsel som barn. Hendes egen historie blev på fineste vis flettet ind i undervisningen,
og jeg følte mig suget ind i forståelsen af min egen barndom.

Camillas formidlingsevne er bjergtagende, og vi vil på det kraftigste anbefale hende.


Thomas Dieckmann Amstrup

Leder af Enhed for Forandring og Udvikling,
Slagelse Kommune

 


************************


Camilla er en super god formidler. Hun er dejlig ligetil og naturlig og viser, at man kan
skabe forandring ift. at være vokset op i et dysfunktionelt barndomshjem.

Hun kombinerer teori/empri med personlige oplevelser og øvelser, hvilket fungerer rigtig godt. 
Jeg har allerede implementeret flere elementer fra kurset til mit eksisterende og det fungerer bare.
Jeg har både fået personligt og fagligt udbytte af kurset og vil derfor meget gerne anbefale det til andre.

Tak Camilla


Hanne Keller Borup

ID-psykoterapeut MPF, ID life Coach, META sundhedsterapeut,
mindfulness-instruktør, massage terapeut og sygeplejerske.
www.id-coach-borup.dk

 


 


 


 

Skriv endelig til mig på camilla@dinrettevej.dk, hvis du har nogle spørgsmål til uddannelsen
Kontakt mig
Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon 24 91 72 83, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Schou International
2610 Rødovre
Telefon: 24 91 72 83
E-mail: camilla@dinrettevej.dk
CVR: 34814597
     
Camilla Schou | 2610 Rødovre | Tlf.: 24 91 72 83