24 91 72 83


 

Intensivt online kursus, der erstatter stress, konflikter
og kamp med ro, trivsel og harmoni. 

 


På kurset lærer du, hvordan destruktive mønstre og overbevisninger fortsat holder dig fast i lidelse,
og hvad der skal til for at bryde dem - med varig effekt.


Du lærer, hvordan alle de kvaliteter og egenskaber, du opbyggede igennem
en svær barndom, kapsles ud og bliver sat i spil til at skabe et kærligt og stærkt liv og relationer. 

Du lærer, hvordan du endelig stopper alle kampene og knoklerierne,
og endelig begynder at tage kærligt vare på dig selv - til gavn for både dig og dine nærmeste. 
 

 

 


 

 

Måske er du en ud af den 1 million danskere, der voksede op med forældre der drak,
eller på anden vis havde en dysfunktionel barndom.

Eller måske er du en af dem, som umiddelbart havde en tryg barndom,
men alligevel også bærer følgerne af fx. traumer, chok, fravær af følelser eller mobning.


En barndom med utryghed, kaos og manglende nærvær skaber utrolig mange fantastiske
kvaliteter, såsom fx. en udpræget evne til empati, omsorg, kærlighed, styrke og glæde. 


Dog er den tunge bagage en kæmpe stopklods for, at disse kvaliteter kommer i spil,
fordi du med stor sandsynlighed ofte føler dig mindre værd
og ikke tror på, at du har noget vigtigt at bidrage med. 


Derudover har dit tillærte fokus på udefrakommende stress lukket ned for evnen til at mærke
dig selv, og derved også mærke dine egne evner, kvaliteter og kompetencer.

Dette har skabt en selvsaboterende programmering i dit energisystemet,
som konstant afholder dig fra at skabe en ny kurs, da forandringer fører til
uforudsigelighed, som trigger gamle oplevelser af smerte.


Samtidig er du muligvis fanget i en psykologisk usikkerhed, der gør det ekstremt svært
at tage imod hjælp og indgå i tillidsfulde relationer.

Og derved fastholdes du i den dysfunktionelle baggrund
- og giver det videre til dine nærmeste.

 

 

 

Disse blokeringer har gjort, at du har været afskåret fra at turde mærke dig selv, være ægte og sårbar, 

med det resultatat du nu måske føler dig ensom, stresset, forkert og angst,
samtidig med at du konstant går på kompromis med dig selv for at føle dig elsker og god nok. 

 
 

Så hvis du er klar til endelig at slippe alt det tunge og istedet sætte dig selv fri,
så du kan begynde at mærke dig selv, mærke livet og skabe langt mere fantastiske relationer...

 


SÅ ER DETTE KURUS I DEN GRAD SOM SKRÆDDERSYET TIL DIGNår du begynder at integrere den vigtige viden fra kurset i dit mødet med dig selv og andre,
bliver du i stand til at skabe ægte og dyb transformation!For når først du bliver i stand til at komme omkring dine tillærte blokeringer
og modstande, frisættes du til at agere fra din indre visdom, styrke og kærlighed.


 

KURSET BESTÅR AF 6 MODULER:
 


MODUL 1:

 

I dette modul lærer du om, hvordan traumer opstår
og sætter sig i kroppen, sådan at det giver en langt mindre
kapacitet til at være sig selv og forprogrammerer til stress.

Du lærer om, hvordan disse traumer sætter sig som destruktive spor
langt op i voksenlivet, sådan at du fastholdes i konflikter,
oplevelsen af manglende værdi og ensomhed.

Derudover handler det om, hvilke konsekvenser det har for
dit voksenliv, både i i forhold til relationen til dig selv,
partner, børn, kolleger og andre mennesker i dit liv.

 
MODUL 2

Dette modul handler om den dybe mistillid og uværdighed, som rigtig mange
(ubevidst) bærer på, sådan at du lærer at skyde genvej,
og hurtigere bliver i stand til at turde åbne og tage imod hjælp, samt indgå i relationer,
uden den konstante frygt for at blive svigtet og afvist.


 

MODUL 3

Du lærer, hvilke strategier mange benytter sig af,
for at holde hengemte og indestængte følelser i skak, og hvordan du
skaber rummet for, at du kan rense ud i skyld, skam og vrede,
der indtil nu har forgiftet og afholdt dig fra, at mærke dig selv.
 


MODUL 4

Dette modul handler om de altødelæggende løgnehistorier og
afhængigheder af fx. kaos, kontrol og kærlighed, som holder alt for mange
fanget i mistrivsel, og om hvordan du spotter dem hos dig selv og navigerer udenom dem.

 

MODUL 5

Mange er fanget i frygt for at lykkes, for at fejle og for at blive forladt.
Du lærer, hvordan du rykker dig fri af disse gamle energier,
så du istedet kan begynde at føle dig godt tilpas i et mere kærligt og nærende liv. 


 

MODUL 6

Du lærer at holde motivationen og intentionen for forandring, og hvordan du
navigerer udenom de ofte forekommende og naturlige bump på vejen til det nye. 

Samtidig bliver du langt klogere på, hvilke positive og brugbare kvaliteter og egenskaber,
mennesker med mistrivsel i bagagen har erhvervet sig, så du begynder
at se dig selv og dit liv i et langt større, stærkere og kærligere perspektik.

 
Derudover får du også:

- adgang til en lukket Facebook-gruppe, hvor du kan stille mig spørgsmål,
hvis du har brug for yderligere forklaringer, samt sparre med de andre deltagere.


- tre af mine transformerende visualiseringer og meditationer,
som vil støtte dig i at skabe de forandringer du ønsker dig.


 

 


 

UDBYTTE AF KURSET

 


Du får dybdegående viden om:

Barndomstraumer og efterfølgende konsekvenser i voksenlivet,
der giver dig et langt større forståelsesniveau af dig selv.
Det skaber en langt større omsorg og
nænsomhed med dig selv og med dine nærmeste.


Destruktive mønstre og overbevisninger, som blokerer for forandring,
fx frygten for ikke at være god nok og afhængighed af konflikter og drama,
så du endnu bedre kan guide dig selv udenom selvsabotage.


Hvordan overlevelsesstrategier fra barndommen i voksenlivet kan udvikles til
effektive ressourcer, hvilket giver dig mulighed for at hjælpe dig selv
til større selvoplevet hverdagsmestring, handlekraft og livskvalitet.


Hvordan du øger din mentaliseringsgrad, så du bliver langt bedre til at forstå
og fortolke egne og andres følelser, tanker, behov og adfærd.

 
Du får konkrete metoder, som hjælper dig med, at:
  • Nedsætte tankermylder og stress
  • Skabe større nærvær og ro
  • Nedbryde uhensigtsmæssig facade
  • Sikre bedre søvn, selvomsorg og grænsesætning
  • Styrke kommunikationen til relationer
  • Blive bedre til at tage imod hjælp
  • Fastholde motivation og handlekraft
 

Du får opløst frygten for ikke at være god nok og bliver styrket i dit eget værd, 
så du i endnu højere grad begynder at leve dit liv, som er rigtigt for dig. 


 

  


 

DET PRAKTISKE

 

Du får adgang til kurset, inkl. visualiseringer,
øvelser og slides, så snart du melder dig til. 


Kurset er en optagelse fra jeg kørte det i live i april 2023

 

Prisen på kurset er 3.500 kr, som kan betales i 6 rater á 600 kr.


Og du får samtidig en garanti på 14 dage, så hvis du synes, at
kurset er intetsigende, skriver du blot til mig inden
de 14 dage er gået, og får alle pengene tilbage. 


 


Det er ikke et terapeutisk forløb, men jeg står gerne til rådighed for spørgsmål vedr. øvelser og teori.
******************


 


 

 

 

UDTALELSER FRA ANDRE, SOM ALLEREDE HAR DELTAGET PÅ KURSET:
 

ENDELIG har jeg kunne sænke skuldrene lidt og stoppe med den vanvittige
selvkritik, jeg ellers har haft gang i, ja stort set hele mit liv.

For nu giver al galskaben jo mening! Gid jeg havde mødt Camilla og dette kursus noget før.

Jeg har både fået en langt større forståelse af mig selv, og har nu også fået et helt
andet sprog for mine udfordringer, så jeg bedre kan tale med min mand om det, så han
faktisk også er begyndt at forstå mig.

Så tak Camilla, for at sætte ord på, give forklaringer
og også vise en ny vej.  Jeg er dig evigt taknemmelig.


Susanne 


************************
 

Jeg er blevet meget klogere på hvad der sker i min krop, og hvorfor jeg reagerer på
forskellige ting. Det har virkelig været en øjenåbner.
 
Og som altid er det en fornøjelse at lytte til Camilla. 
Det er så befriende, at hun ikke er bedrevidende, men helt klart ved, hvad hun taler om.

Ofte møder jeg folk der tror de ved, hvordan det er at vokse op i en familie med misbrug
- men det ved man kun, hvis man har prøvet det.
 
Det er SÅ rart, at hun sætter ord på mange af de følelser jeg igennem tiden ikke selv har kunnet
- og hun rammer plet gang på gang. Bare det i sig selv er fantastisk.
 
Tak 🙏🏻

Tabita


************************


Jeg siger bare woooow, sikke en masse følelser og refleksioner dette kursus har givet mig.
Først og fremmest følelsen af ikke at være alene, få sat ord på egen adfærd og
sammenhængen mellem den og tidligere oplevelser.

Jeg syntes, at var fedt med øvelserne, da jeg ofte kan have en forståelse af mine udfordringer -
men ikke rigtig ved, hvad jeg skal gøre ved det.
Hvilke ofte resulterer i, at jeg ikke får gjort mere ved det.

Camilla er enormt inspirerede. 
Hun deler åbent ud om hendes historie, hvilket har været med til at give mig håbet om,
at det også er muligt for mig at forandre mine uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.

Camilla er simpelthen guld værd.


Caroline 
 

 

 

 MINE EVNER, ERFARINGER OG KOMPETENCER 


Jeg er selv vokset op i mistrivsel med en mor, som drak og har siden starten af tyverne været
på en dyb og transformerende rejse, fra depression til idag at leve et liv i dyb fred og personlig frihed.Jeg har en Ph.d. i Folkesundhed, og har siden 2013 haft selvstændigt virke, hvor jeg via foredrag, gruppeforløb
og 1:1 sessioner har hjulpet og inspireret 1000-vis af mennesker til ENDELIG at smide den tunge bagage.

i 2021 udkom jeg i samarbejde med Gyldendal med min første bog:
Vores forældre drak - at overvinde en svær barndom.Alt for mange gange har jeg haft mennesker siddende hos mig med dyb frustration over,
at ingen hjælp indtil videre har rykket dem rigtigt og effektiv.


Og først da de blev bekendt med min viden og erfaring, begyndte det hele at give mening.


Jeg mærker derfor et dybt behov for, at videreformidle min viden og erfaring,
både personligt og professionelt omkring mønsterbrud og de elementære
og oversete forudsætninger for at skabe vedvarende transformation På den måde kan vi virkelig skabe ægte og vedholdende transformation,
der kan mærkes – også hos den næste generation.

 

Skriv endelig til mig på camilla@dinrettevej.dk, hvis du har nogle spørgsmål.

 

 


 

 


 


 

Skriv endelig til mig på camilla@dinrettevej.dk, hvis du har nogle spørgsmål til uddannelsen
Kontakt mig
Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon 24 91 72 83, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Schou International
2610 Rødovre
Telefon: 24 91 72 83
E-mail: camilla@dinrettevej.dk
CVR: 34814597
     
Camilla Schou | 2610 Rødovre | Tlf.: 24 91 72 83