24 91 72 83


 

3 dages intensivt kursus med Camilla Schou,
ph.d, forfatter og specialist i mønsterbrud.På kurset får du viden og værktøjer til, hvordan du som fagprofessionel hjælper
voksne børn af alkoholikere eller andre med mistrivsel i bagagen,
med at bryde ubevidste og destruktive forandringsblokeringer.
 
Du vil derefter hurtigere og mere effektivt kunne hjælpe dem med at skabe
en langt mere harmonisk hverdag og sunde relationer.  Du lærer også hvordan, en dysfunktionel barndom programmerer til
selvsabotage langt ind i voksenlivet, så du kan give dem en endnu dybere
forståelse af dem selv, og de også derved hurtigere føler sig trygge ved dig. 

.


 
Ønsker du en uforpligtende og gratis samtale med mig,
om dette kursus er relevant for dig?

Så skriv en mail til camilla@dinrettevej.dk
eller en sms til 24 91 72 83,
så finder vi et tidspunkt at snakke sammen.


 

 

Der lever ½ million voksne børn af alkoholikere i Danmark.
Og ialt voksede 1 million danskere op i en dysfunktionel familie.

Det betyder, at en stor del af de mennesker du hjælper eller rådgiver,
oplevede voldsomme svigt, utryghed og grænseoverskridende adfærd i deres barndom.


Dette har skabt en selvsaboterende programmering i deres energisystem, som konstant
afholder dem fra at skabe en ny kurs, da forandringer trigger gamle oplevelser af smerte.


Samtidig er de fanget i en psykologisk usikkerhed, der gør det ekstremt svært
for dem, at tage imod hjælp og indgå i tillidsfulde relationer.

Også selvom de virkelig længes efter forandring og udtrykker, at de har brug for hjælp.


Dog har de fleste af dem opbygget så massivt et panser, så hverken andre
eller de selv har adgang til deres inderste, hvor alle blokeringerne ligger gemt.

 

Hør herunder i videoen, hvad blokeringer hos dine klienter/kunder/borgere i virkeligheden handler om:

 

 

Disse blokeringer har gjort, at alt for mange mennesker har været afskåret fra at turde være ægte og sårbare
og ikke mindst modtagelige overfor hjælp, 
med det resultat at 100.000-vis af mennesker
er endt i ensomhed, stress, angst og depression!

 
 

Så hvis du er klar til at ekspandere dine evner og kompetencer til at skabe en
reel forskel i denne verden, og du er en passioneret og hjertevarm behandler,
coach, instruktør, rådgiver, mentor, trivselskonsulent el.lign
eller på vej til at springe ud i det, som brænder for at hjælpe
mennesker til et langt mere nærende, kærligt og nærværende liv...?SÅ ER DU I DEN GRAD KANDIDAT TIL MIT KURSUS


Når du begynder at integrere den vigtige viden fra kurset i dit arbejde med mennesker,
kommer dine egne effektive værktøjer og metoder og erfaringer til at virke på et langt dybere niveau,
og din succesrate med at skabe ægte transformation vil stige markant!


For når først du bliver i stand til at komme omkring menneskers forsvar,
blokeringer og modstand, giver du dem adgang til at transformationen
endelig kan gøres til en vedholdende realitet. 


 

KURSET BESTÅR AF 6 MODULER:
 


MODUL 1 - DAG 1:

 

I dette modul lærer du om, hvilke destruktive spor en dysfunktionel
barndom sætter i mennesker, sådan at de fastholdes i stress,
oplevelsen af manglende værdi og ensomhed.

Derudover handler det om, hvilke konsekvenser det har for
voksenlivet, både i i forhold til relationen til dem selv,
partner, børn, kolleger og andre mennesker i deres liv.

Du bliver samtidig endnu dygtigere til at kunne hjælpe med at bryde
forandrings-blokeringerne ned hos din klient, og klædt på til,
hvordan du står stærkt i dig selv, så du ikke brænder ud i dit vigtige arbejde.

 
MODUL 2 - DAG 1

Dette modul handler om den dybe mistillid og uværdighed, som mange
af dine klienter (ubevidst) bærer på, sådan at du lærer, hvordan du skyder
genvej og hurtigere får dem til at turde åbne sig og tage imod din hjælp.

 

MODUL 3 - DAG 2

Du lærer, hvilke strategier dine klienter indtil videre har benyttet sig af,
for at holde hengemte og indestængte følelser i skak, og hvordan du
skaber rummet for, at din klient kan rense ud i skyld, skam og vrede,
der har forgiftet dem og afholdt dem fra, at mærke dem selv.
 


MODUL 4 - DAG 2

Dette modul handler om de altødelæggende løgnehistorier og afhængigheder
af fx. kaos, som indtil videre har holdt din klient fanget i mistrivsel, og om hvordan
du lærer dem at spotte blokeringerne og navigere udenom dem.

 

MODUL 5 - DAG 3

Mange af dine klienter er fanget i frygt og særligt i frygten for at slippe kontrollen
og for at lykkes. Du lærer, hvordan du rykker din klient fri af disse gamle energier,
så de istedet kan begynde at føle sig godt tilpas i et mere kærligt og nærende liv. 


 

MODUL 6 - DAG 3

Du lærer at holde motivationen og intentionen for din klient, så han eller hun
fortsat navigerer udenom de ofte forekommende og naturlige bump på vejen mod forandring. 

Samtidig bliver du langt klogere på, hvilke positive og brugbare kvaliteter og egenskaber,
mennesker med mistrivsel i bagagen har erhvervet sig, sådan at du kan hjælpe
dine klienter til at se dem selv og deres liv i et langt større, stærkere og kærligere perspektik.

 
Derudover får du også mulighed for:

- at blive en del af en lukket Facebook-gruppe, hvor alle deltagere
kan sparre med mig og de andre, for at vi løbende styrker
vores eget og fælles erfaringsgrundlag og viden.


- at blive en del af det behandler/coach/rådgiver team,
som jeg anbefaler mennesker at søge hjælp hos.


- at benytte mine transformerende visualiseringer til dine klienter.


 

 


 

UDBYTTE AF KURSET

 


Du får dybdegående viden om:

Barndomstraumer og efterfølgende konsekvenser i voksenlivet, der gør dig
i stand til at møde dine klienter med et langt større forståelsesniveau, hvilket fra start
øger klienternes tillid til dig og derved også modtageligheden overfor din hjælp.


Destruktive mønstre og overbevisninger, som blokerer for forandring,
fx frygten for ikke at være god nok og afhængighed af konflikter og drama,
så du endnu bedre kan guide dine klienter udenom selvsabotage.


Overlevelsesstrategier fra barndommen, der i voksenlivet kan udvikles til
effektive ressourcer, hvilket giver dig mulighed for at hjælpe dine klienter
til større selvoplevet hverdagsmestring, handlekraft og livskvalitet.


Den viden som du bliver i stand til at videreformidle øger samtidig dine
klienters mentaliseringsgrad, da han eller hun bliver langt bedre til at forstå
og fortolke egne og andres følelser, tanker, behov og adfærd.

 
Du får konkrete metoder, som kan hjælpe dine klienter, med at:
  • Nedsætte tankermylder og stress
  • Reelt kunne tage imod hjælp
  • Skabe større nærvær og ro
  • Nedbryde deres uhensigtsmæssige facade
  • Sikre bedre søvn, selvomsorg og grænsesætning
  • Styrke kommunikationen til relationer
  • Blive bedre til at tage imod hjælp
  • Fastholde motivation og handlekraft
 
Du bliver selv styrket i dit eget værd og virke

Efter deltagelse i dette kursus, får du yderligere større indsigt i egne evt. blokeringer,
mønstre og adfærd, så du bliver i stand til at passe endnu bedre på dig selv i mødet med mange
forskellige klienter, du opøver et højere kompetenceniveau og nedsætter risikoen for udbrændthed og stress.
 

 

 

Dette kursus kombineret med dine egne effektive værktøjer og metoder
skaber et helt nyt 
afsæt for at forbedre trivslen i Danmark.  


 

DET PRAKTISKE

 


Næste kursus foregår på Frederiksberg  

d. 13. - 15. marts kl. 10-15 
Der vil blive serveret kaffe, the, vand, snacks og en let frokost
(Vigtigt at du skriver til mig om du er vegetar, veganer eller har fødevarer allergier).

Kurset består af en blanding af teori, vidensdelinger, samt sparring. 

Du får hæfte med præsentationer, øvelser og metoder fra de 6 moduler,
samt link til mine visualiseringer, som du kan benytte til dine klienter


Prisen på kurset er 8.500 kr, som kan betales i 3 eller 6 rater.
Hvis I er en organisation, firma eller institution kommer jeg også meget gerne ud
og afholder kurset for en større gruppe af fagfolk eller studerende.
Det kan også afholdes som en kortere tema-dag på 3-4 timer.

Kontakt mig for yderligere informationer. 


******************


For dig, som er klar til at rykke ekstra meget i dit virke,
er der mulighed for VIP-plads


Her får du udover selve kurset, 3 x 1:1 sessioner med mig,
hvor vi dykker dybt i din egen energi. 

For jo mere du har forløst af dine egne blokeringer,
jo mere autentisk fremstår du, og jo bedre kan du guide dine klienter.

For du kan kun tage din klienter så langt, som du selv har gået.


Jeg har plads til max 3 VIP-pladser, som koster 6.000 kr. udover kurset.

 

Skriv til mig på camilla@dinrettevej.dk, hvis du ønsker VIP-plads - de bookes efter først-til-mølle

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 MINE EVNER, ERFARINGER OG KOMPETENCER 


Jeg er selv vokset op i mistrivsel med en mor, som drak og har siden starten af tyverne været
på en dyb og transformerende rejse, fra depression til idag at leve et liv i dyb fred og personlig frihed.Jeg har en Ph.d. i Folkesundhed, og har siden 2013 haft selvstændigt virke, hvor jeg via foredrag, gruppeforløb
og 1:1 sessioner har hjulpet og inspireret 1000-vis af mennesker til ENDELIG at smide den tunge bagage.

i 2021 udkom jeg i samarbejde med Gyldendal med min første bog:
Vores forældre drak - at overvinde en svær barndom.Alt for mange gange har jeg haft mennesker siddende hos mig med dyb frustration over,
at ingen hjælp indtil videre har rykket dem rigtigt og effektiv.


Og først da de blev bekendt med min viden og erfaring, begyndte det hele at give mening.


Jeg mærker jeg et dybt behov for, at vi kombinerer vores viden
– min erfaring, både personligt og professionelt med mønsterbrud og de elementære og oversete forudsætninger
for at skabe vedvarende transformation - og din vigtige viden og kunnen som behandler, coach, rådgiver el. lign.På den måde kan vi virkelig skabe ægte og vedholdende transformation,
der kan mærkes – også hos den næste generation.

 

Skriv endelig til mig på camilla@dinrettevej.dk, hvis du har nogle spørgsmål,
eller hvis du ønsker en uforpligtende snak omkring dette kursus.

 

Bogen 'Vores forældre drak - at overvinde en svær barndom' udkom i april 2021, Gyldendal Forlag.

Den indeholder viden omkring hvordan en opvækst med alkoholiske forældre påvirker én;
øvelser og reflektioner, der guider til mønsterbrud; samt samtaler med 5 kendte danskere,
bl.a psykolog Marie Brixtofte, DJ Jean Von Baden og skuespiller Ditte Hansen,
om at klare sig godt på trods af barndommens alkoholtraumer. UDTALELSER OM BOGEN:


Denne bog må få 5 ud af 5 stjerner 
Bare fordi den er så helt utrolig relevant og brugbar.
Selv også hvis man har læst meget om emnet i forvejen.
Jeg forventede ikke at få meget ud af den,
fordi jeg arbejder dag ud og ind med dette emne. Og alligevel gjorde jeg.
Både noget jeg kunne bruge selv og en masse jeg kunne bruge til mine klienter.


Marie Magne Brixtofte,
forfatter, psykolog og politikker.

*************

Jeg har gået i flere forløb, og fået anbefalet forskellige bøger derigennem,
men jeg har aldrig læst nogen, der har fanget mig eller har beskrevet tingene så præcist.
Den her bog kommer helt sikkert mange til gavn fremover.
Jeg er MEGET glad for bogen- tak for det - og tak for dig.


Tanja

************

Jeg har arbejdet med at slippe min bagage og medafhængighed i 32 år,
har været i terapi og er faktisk også selv psykoterapeut,
men har ikke følt jeg “fik fat i kernen” - førend jeg hørte din bog.
Det er den bog, der har ramt mig dybest og med så meget genkendelse. 


Lotte

*************

Jeg har været meget inspireret af at læse bogen,
og har brugt flere af pointerne i min egen terapi.
Jeg har også anbefalet den til en klient, som har læst den fra cover
til cover to gange, og virkelig genkendte sig selv og er gået
i gang med øvelserne. Mange tak for en suveræn bog, Camilla.


Nora Tuormaa - Psykolog

*********************

Min psykolog har købt din bog, efter at jeg fortalte ham om,
hvordan den vækker genklang i mig. Vi har aftalt, at vi kommer til at tage
udgangspunkt i den, det næste stykke tid.
Glæder mig til at gå i dybden, selvom det også er lidt skræmmende.


Vibeke

******************

Tak for din fantastiske bog. Den har givet mig svar på spørgsmål,
som forskellige psykologer ikke har kunne give mig. Så TAK.


Sussi

 


 
 

UDTALELSER FRA ANDRE SOM ALLEREDE HAR DELTAGET PÅ KURSET:
Camilla er en fantastisk formidler, der virkelig brænder igennem med sine budskaber
og hendes autencitet og holden fast i sig selv, smitter og motiverer helt vild. 

Kurset har helt sikkert hjulpet mig i til at blive en bedre og mere tålmodig behandler.

Mine sessioner har vendt sig 180 grader, hvor jeg i langt højere grad kan hjælpe mine
klienter hurtigere til forløsning. 
Jeg er blevet bedre til at steppe tilbage og lade tingene ske i
klientens tempo og at stå klar med redskaberne, støtten og forståelsen – når klienten er klar.


Og jeg er blevet bedre til at skabe tillid, fordi jeg er mere åben omkring min egen rejse.

Camilla har åbnet mine øjne for, hvor kæmpe betydning det har, hele tiden at holde rummet
for klienten, støtte i at turde at stå fast, være autentisk, være tålmodig og være sårbar omkring,
hvor forbandet skræmmende det er, at skulle ændre noget radikalt i sit liv.

Mine bedste anbefalinger til Camillas kursus!

Gitte Sørensen,
Body SDS terapeut
Indehaver af Valyou Kropsterapi

www.facebook.com/valyoukropsterapi 


************************


Efter at have deltaget på dette kursus, kan jeg tale mere direkte ind i mine elevers
udfordringer og oplevelser af verden, selvom jeg ikke selv har oplevet samme mistrivsel som dem.

Den tillid de i forvejen har til mig gennem det energetiske arbejde med traumer
bliver dermed forstærket, og vi kan komme dybere og hurtigere blive mere konkrete.

Fordi jeg har kunne sætte andre ord på deres problematikker end normalt,
får mine elever aha-oplevelser, der hjælper dem til endnu bedre at forstå sig selv.

Camilla er meget ligefrem og jordnær, med en stor pondus. Man mærker tydeligt hendes
ekspertise og viden, og hendes undervisning er meget troværdig og autentisk. Hun er rigtig god til
at gøre komplicerede problemstillinger forståelige og deler ud med helt konkrete eksempler.

Camillas energi er meget omfavnende. Hun skaber et trygt rum, hvor det er rart at være,
og hvor alle føler sig velkommen og set. Dette kursus har mine bedste anbefalinger.


Kathrine Krake

Energy & Consciousness Worker, Certified Yoga Therapist
www.facebook.com/kathrinekrake.dk************************

 

Camillas udgangspunkt var; hvordan kan vi gøre bedre ift. mennesker, som voksede op
i mistrivsel som barn. Hendes egen historie blev på fineste vis flettet ind i undervisningen,
og jeg følte mig suget ind i forståelsen af min egen barndom.

Camillas formidlingsevne er bjergtagende, og vi vil på det kraftigste anbefale hende.


Thomas Dieckmann Amstrup

Leder af Enhed for Forandring og Udvikling,
Slagelse Kommune

 


************************


Camilla er en super god formidler. Hun er dejlig ligetil og naturlig og viser, at man kan
skabe forandring ift. at være vokset op i et dysfunktionelt barndomshjem.

Hun kombinerer teori/empri med personlige oplevelser og øvelser, hvilket fungerer rigtig godt. 
Jeg har allerede implementeret flere elementer fra kurset til mit eksisterende og det fungerer bare.
Jeg har både fået personligt og fagligt udbytte af kurset og vil derfor meget gerne anbefale det til andre.

Tak Camilla


Hanne Keller Borup

ID-psykoterapeut MPF, ID life Coach, META sundhedsterapeut,
mindfulness-instruktør, massage terapeut og sygeplejerske.
www.id-coach-borup.dk

 


 


 


 

Skriv endelig til mig på camilla@dinrettevej.dk, hvis du har nogle spørgsmål til uddannelsen
Kontakt mig
Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon 24 91 72 83, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Schou International
2610 Rødovre
Telefon: 24 91 72 83
E-mail: camilla@dinrettevej.dk
CVR: 34814597
     
Camilla Schou | 2610 Rødovre | Tlf.: 24 91 72 83