24 91 72 83


 

 

Kurset Fundamentet for mental trivsel

 
 
Langt over 1 million danskere voksede op i en familie, med enten forældre der drak,
med psykisk sygdom tæt inde på livet eller der på anden vis var dysfunktionel.


Dette gør, at de som voksne ofte vælger et arbejde, hvor de giver hjælp, omsorg, nærvær og læring til andre,
fordi de selv manglede at modtage det som børn.


Dette er et prisværdigt valg, som ofte bliver mødt med respekt.

Dog bærer disse mennesker også ofte på dybe ubevidste destruktive mønstre fra barndommen,
som bl.a. handler om modstand på selv at tage imod hjælp, en oplevelse af ikke at være god nok,
og en evig jagt på anerkendelse fra andre, som altsammen skaber overbelastning.Hør herunder et kort uddrag af et tidligere afholdt kursus

 

Derfor er disse mennesker ekstra udsat for at gå ned med stress, angst eller depression,
da de i deres job hurtigt kommer til at være i rollen af den, som fixer, redder, rådgiver og hjælper alt og alle,
uden at være i stand til at tage vare på deres egne behov og følelser.  


Dette bliver så endnu værre af, at arbejdsvilkårene i den sociale-
og sundhedsfaglige sektor samtidig er presset til det yderste.


Statistikker viser, at bl.a. sygeplejersker, pædagoger og SOSU-assistenter
er nogle af de faggrupper med allerflest stress-sygemeldinger,
og samtidig også i de faggrupper, hvor mange flygter fra, med manglende arbejdskraft til følge.  


Der er derfor brug for et paradigmeskifte, både i arbejdsvilkår og i den enkeltes evne og kapacitet til at passe på sig selv.

 
 

 

 
 

Kurset Fundamentet for mental trivsel præsenterer banebrydende viden
og dybde af forståelsen af destruktive mønstre og den menneskelige adfærd,
som er relevant for alle, uanset bagagens vægt.Kurset giver indsigter i hvilke mangeartede blokeringer, der ofte afholder mennesker fra at leve en hverdag i trivsel,
samt helt konkrete metoder til at gøre sig fri af stress og manglende følelse af værdi.
 

Dette er et nytænkende kursus, som først og fremmest styrker fagpersonerne,
så de i langt højere grad bliver bedre til at yde selvomsorg og stå stærkt i dem selv,
hvilket betragteligt nedsætter deres risiko for at blive ramt af stress.Samtidig øger kurset deltagernes kompetencer og evner til at hjælpe patienter/borgere/klienter
med at skabe robusthed, ro og trivsel i deres liv.
 

På den måde gives der adgang til, at en ønsket forandring hen imod mental trivsel hurtigere kan igangsættes
og ikke mindst blive en vedvarende realitet for den enkelte, og for samfundet. 

Kurset udbydes som en 3 timers workshop, hvor der etableres et solidt kendskab til og forståelse af mekanismer
og blokeringer for trivsel, eller som et dybdegående forløb på 6 moduler á 2 timer, hvor der skabes plads til transformation for den enkelte.


 

Indholdet på kurset med 6 moduler er:

 

 

MODUL 1
Forudsætningerne for at kunne igangsætte forandringer handler i høj grad om en
dybere forståelse af de ubevidste blokeringer, der holder mennesker fanget i offerrolle,
utilstrækkelighed og magtesløshed. Dette modul handler om bevidstgørelse af særligt tre
uhensigtsmæssige livs-strategier, som skaber stress og mistrivsel.MODUL 2
Genopbyggelse af et solidt ståsted er nødvendigt for, at man bliver i stand til at tage imod hjælp
og ikke længere lever sit liv bag en poleret facade. Der arbejdes med at slippe indestængte følelser
af mistillid og frygten for at blive svigtet og forladt,
som på mange måder skaber afstand i relationer – også i relationen til én selv.


 
MODUL 3
Dybe, hengemte og glemte følelser af skyld, skam, uværdighed og vrede,
forgifter ens energi og afholder én fra, at mærke sig selv, sine grænser og behov.
Derfor er det essentielt, at få bevidstgjort og renset ud i disse følelser, hvilket der arbejdes med i dette modul.


 
MODUL 4
Oplevelser fra barndommen med skænderier, svigt eller manglende nærvær,
skaber en destruktiv programmering af, at kaos er trygt, hvilket holder mange fanget i mistrivsel
og skadelige relationer. Derfor arbejdes der i dette modul med at deltagerne lærer at navigere efter og
kunne leve i en mere hensigtsmæssig ’comfort-zone’.


 
MODUL 5
Mange er bange for at tage deres plads og give udtryk for, hvem de er og hvad de har brug for.
I dette modul læres det, hvordan man rykker sig fri af gamle mønstre, der har skabt frygt for forandring,
der ofte paradoksalt nok bl.a. hænger sammen med frygten for at lykkes.
 


MODUL 6
For at kunne leve i trivsel, både fysisk og mentalt, er det vigtigt at kunne stå stærkt i livets naturlige cyklus af
udfordringer og succeser, uden konstant at vælte og spænde ben for sig selv.
I dette modul arbejdes der på at navigere udenom blinde vinkler af selvsabotage og manglende selvomsorg. 


 

Pris for kursus


 

Prisen for 3 timers workshop er 15.000 kr. ex moms, med op til 60 deltagere.


Prisen for forløbet på 6 moduler á 2 timer er 38.000 kr. ex moms, med op til 30 deltagere.
 Kontakt mig endelig på camillaschou@dinrettevej.dk, hvis du ønsker at høre mere eller booke et kursus. 


 


 

 

Underviseren Camilla Schou Andersen

Ph.d. i Folkesundhed, forfatter og specialist i mønsterbrud


Camilla voksede op i en dysfunktionel familie, hvor moren var alkoholiker
og har i de sidste 20 år arbejdet intenst på, at gøre sig fri af sin fortid.

Siden 2013 har hun igennem foredrag, 1:1 sessioner, workshops, gruppeforløb hjulpet 1000-vis af mennesker i mistrivsel,
med at lære at tage ansvar og vare på dem selv.

Senest har hun udgivet en bog i samarbejde med Gyldendal,
med titlen ’Vores forældre drak – at overvinde en svær barndom, som der kan læses mere om her:
BOG - Vores forældre drak

Der kan læses mere om Camilla her: https://www.camillaschou.dk/Om-Camilla 

UDTALELSER OM KURSET:Camilla har holdt kurset for os i FOKUS Slagelse, som er en afklarende enhed i kommunen indenfor det specialiserede område for voksne.
Hendes udgangspunkt var; hvordan kan vi gøre bedre ift. mennesker, som voksede op i mistrivsel som barn.
Hendes egen historie blev på fineste vis flettet ind i undervisningen, og jeg følte mig suget ind i forståelsen af min egen barndom.
Camillas formidlingsevne er bjergtagende og vi vil på det kraftigste anbefale hende.


Thomas Dieckmann Amstrup, Leder af Enhed for Forandring og Udvikling, Slagelse Kommune
 

Medarbejdernes udtalelser om kurset i Slagelse, hvor ca. 90% mente,
at værdien af kurset var meget værdifuld i forhold til deres arbejde med borgerne:

 
Det var meget lærerigt, og jeg kan bestemt bruge det i mit arbejde.

 
Kurset gav mig mange nye perspektiver på arbejdet med borgerne og de bagvedliggende årsager til, hvorfor mennesker handler, som de gør.

 
Jeg følte mig i den grad ’set’, fordi jeg kunne genkende mig selv i alt Camilla fortalte, og også i mange af mine borgere.

 
Camilla har et dejligt nærvær og et smittende engagement. Jeg er helt overvældet og taknemmelig for al den nye viden.

 
Et yderst brugbart kursus – uanset baggrund og dysfunktionalitet fra barndommen.
Jeg fik meget med mig rent personligt og bevidstheden omkring mig selv, vil i den grad gavne alle omkring mig, både privat og professionelt.


 
Camilla er tilstedeværende og meget autentisk. Det er tydeligt, at hun brænder for det hun laver, og det fangede mig virkelig.

 
Jeg sugede viden til mig – det var så spændende. Camilla er meget dragende og satte mange refleksioner i gang, både fagligt og personligt.
Hun er autentisk og favner rummet med en ro, som giver tryghed.

 
Meget stærkt og overbevisende kursus, der rammer på flere planer – både for mig selv privat og i mit videre arbejde med borgerne.

 
 *********

 
Camilla formidler formidabelt og er dygtig til at lære fra sig med eksempler fra eget liv og hverdag.
På den måde bliver det dejligt nemt at gå til og nemmere at forstå og udføre i praksis.

Jeg har selv har rykket mig i takt med kurset, og det har helt sikkert hjulpet mig i til at blive en bedre og mere tålmodig behandler.
Jeg er blevet bedre til at skabe tillid, fordi jeg er mere åben omkring min egen rejse
og fordi Camilla har åbnet mine øjne for, hvor kæmpe betydning det har, hele tiden at holde rummet for klienten.


Dette har gjort at mine sessioner har vendt sig 180 grader, hvor jeg i langt højere grad hurtigere kan hjælpe mine klienter til forløsning’.
Mine bedste anbefalinger til Camillas kursus

Gitte Sørensen, under uddannelse til Body SDS terapeut, samt indehaver af Valyou Kropsterapi.
 
 
 *********


Efter dette kursus, kan jeg tale mere direkte ind i mine elevers udfordringer og oplevelser af verden,
selvom jeg ikke selv har oplevet samme mistrivsel som dem.

Den tillid de i forvejen har til mig gennem det energetiske arbejde med traumer bliver dermed forstærket.
Fordi jeg har kunne sætte andre ord på deres problematikker, end normalt, får mine elever aha-oplevelser,
der hjælper dem til endnu bedre at forstå sig selv.

Camilla er meget ligefrem og jordnær, med en stor pondus.
Man mærker tydeligt hendes ekspertise og viden, og hendes undervisning er meget troværdig og autentisk.

Hun er rigtig god til at gøre komplicerede problemstillinger forståelige og deler ud med helt konkrete eksempler.
Camillas energi er meget omfavnende. Hun skaber et trygt rum, hvor det er rart at være, og hvor alle føler sig velkommen og set.

Dette kursus har mine bedste anbefalinger’.


Kathrine Krake, Energy & Consciousness Worker, Certified Yoga Therapist
 
 

 
 
Kilder til udtalelser i ovenstående tekst

En medlemsundersøgelse lavet af sygeplejerskernes fagforening viser,
at hver 12. nyuddanede må sygemelde sig af arbejdsmiljøårsager, indenfor det første år i jobbet, erkender Danske Regioner: 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/nye-sygeplejersker-bukker-under-stress-det-foerste-aar

Stress er en folkesygdom. Ikke mindst blandt ansatte i social- og sundhedssektoren:
https://www.foa.dk/afdelinger/sosu/medlemsbladet-foasosu/foasosu-2018/foasosu-2-2018/ramt-af-stress

En ny undersøgelse af danskernes arbejdsmiljø og helbred viser, at socialrådgivere er mere stressede end nogen anden faggruppe:
https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/ny-rapport-socialradgivere-er-den-mest-stressede-faggruppe?publisherId=11638740&releaseId=13568034


 

Skriv endelig til mig på camilla@dinrettevej.dk, hvis du har nogle spørgsmål til uddannelsen
Kontakt mig
Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon 24 91 72 83, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Schou International
2610 Rødovre
Telefon: 24 91 72 83
E-mail: camilla@dinrettevej.dk
CVR: 34814597
     
Camilla Schou | 2610 Rødovre | Tlf.: 24 91 72 83