24 91 72 83


 

En nytænkende og dybdegående efter-uddannelse,
som har fokus på det hele menneske, hvor du:

 

lærer, hvordan de destruktive mønstre, der ligger bag stort set alt stress, angst og mistrivsel brydes, 
du kan hjælpe endnu flere mennesker med at skabe ro, mestring og trivsel i deres liv.


styrkes i din evne til at passe på dig selv i arbejdet med borgere,
og derved betragteligt nedsætter din egen risiko for at blive ramt af stress.

 

Skab motivation og handlekraft hos dine borgere

- så de hurtigere rykker sig, og du ikke brænder udDu er en dedikeret og passioneret hjælper

(rådgiver, behandler, pædagog, vejleder, lærer, mentor el. lign),
og ønsker at være med til at gøre en langt større forskel i en verden,
hvor alt for mange mennesker lider.
 

Dog oplever du ofte en eller flere af disse scenarier:

At dine borgere mangler motivation, handlekraft og villighed
til at skabe forandringer og til at samarbejde med dig og evt. dine kolleger?


At de nærmest virker til at have modstand på at modtage hjælp,
og måske endda giver dig eller andre skylden for de manglende positive forandringer?  


At du oplever dyb frustration og udmattelse i dit arbejde med disse mennesker,
som måske ender med, at du til sidst helt må opgive at hjælpe,
hvilket gør, at han eller hun ikke får forandret det svære?


Hør mere i videoen om, hvilken modstand du ofte kæmper
imod hos de borgere, du forsøger at hjælpe:

 


 

Det lyder voldsomt, men vi må se i øjnene, at over 1 million voksne danskere
voksede op i en dysfunktionel familie
, med bl.a. misbrug og psykisk sygdom
hos forældrene, hvilket skaber flere traumer, som går i arv.


Derudover er der alle de andre, som umiddelbart havde
en tryg barndom, men alligevel også bærer på følgerne af
fx. sygdom, traumer, chok, fravær af omsorg eller mobning.


Dette betyder, at rigtig mange af de mennesker du forsøger at hjælpe,
er fanget af en tung bagage,
som konstant afholder dem fra
at skabe en ny kurs, og som på forskellig vis
spænder ben for, at du kan gøre dit arbejde ordentligt.Denne selvsaboterende programmering hos den enkelte skyldes bl.a.:

     
Dyb mistillid til dem selv, som får dem til at tvivle på,
at de kan lykkes med en forandring, samt at de bærer på en psykologisk
usikkerhed, som gør det svært at stole på andre.


     Oplevelsen af at være uden værdi, hvilket får dem
overbevist om, at de ikke fortjener at skabe et bedre liv.


     Troen på at skulle kunne klare alt selv, som får dem til at føle sig
som uduelige mennesker, når de har brug for hjælp.


At de bærer på så mange svigt og nederlag,
at de undgår al forandring for at passe på dem selv.


Stress og kaos i så lang tid, at det er blevet en del af deres hverdag
og identitet, så de (ubevidst) ikke har lyst til at flytte sig. 

 

 

 

Disse blokeringer er medårsag til, at borgerne/klienterne:

  • kan have det meget svært med at åbne sig ordentlig op for dig
  • mangler handlekraft og motivation.
  • er afvisende overfor de handleplaner, indsatser eller værktøjer, du tilbyder
  • ikke overholder jeres aftaler om ’hjemmearbejde’.
  • fortsat sidder fast i stress og mistrivsel, på trods af at du gør alt, hvad du kan for at hjælpe

 

Den massive modstand på forandring hos borgerne/klienterne
kan være med til at dræne dig i dit arbejde.

Derudover kan det ende med, at borgerne/klienterne kommer til at sidde fast i mistrivsel. 
 

Det vil denne efteruddannelse hjælpe med at afmontere. 


 
For når du begynder at integrere viden, indsigter - og allervigtigst helt konkrete
metoder
fra efteruddannelsen, vil borgerne/klienterne rykke sig hurtigere,
med mere blivende effekt, og du vil opleve at lykkes (endnu) bedre
med dit arbejde, med langt mindre udmattelse og frustration. 
 

Udtalelser fra tidligere kursister

"Camilla er en formidabel formidler og er dygtig til
at lære fra sig med eksempler fra eget liv og hverdag"."Jeg har selv rykket mig i takt med kurset, og det har helt sikkert
hjulpet mig i til at blive en bedre og mere tålmodig behandler"."Jeg kan nu tale mere direkte ind i mine klienters udfordringer og oplevelser
af verden, selvom jeg ikke selv har oplevet samme mistrivsel som dem".


"Fordi jeg har kunne sætte andre ord på deres problematikker, end normalt,
får de aha-oplevelser, der hjælper dem til endnu bedre at forstå sig selv".


"Camilla er meget ligefrem og jordnær, med en stor pondus.
Man mærker tydeligt hendes ekspertise og viden,
og hendes undervisning er meget troværdig og autentisk".

 

 

Alt for mange mennesker lider på dagligt basis
og sidder fast i stress, afmagt og ensomhed.


Lad os sætte handling bag al vores viden og skabe forandring NU.

EFTERUDDANNELSENS INDHOLD

 

Efteruddannelsen har fokus på brugbare redskaber og værktøjer til, 
hvordan blokeringer, modstand og stress opløses,
så du allerede med det samme kan bruge det i dit arbejde.

Det er yderligere en efteruddannelse, der også styrker dit selvværd
og din evne til at sætte grænser og passe på dig selv.


På den måde bliver du klædt på til, at støtte mennesker bedst muligt.


Du får fx konkrete metoder, som hjælper med at:

 

Nedsætte tankemylder og stress
Opløse manglende tillid til sig selv og andre
Mindske frygt for ikke at være god nok
Reelt at kunne tage imod hjælp
Skabe større nærvær og ro
Styrke kommunikationen til relationer
Fastholde motivation og handlekraft

 

Mere specifikke moduler:

 

MODUL 1:

Du får viden om og indsigter i, hvordan mistrivsel
og traumer forprogrammerer til stress og sætter sig som destruktive
spor langt op i voksenlivet, sådan at man fastholdes i udfordringer.

Derved vil du langt bedre og hurtigere kunne spotte, hvad borgerne/klienterne
har modstand på at forandre, og kan derfor bedre møde dem fra deres udgangspunkt.

Det skaber en lettelse hos dem og en oplevelse af at blive forstået og mødt,
hvilket gør dem langt mere klar til at tage imod din hjælp.
 

MODUL 2:

Du lærer, hvordan man opløser den dybe mistillid og
uværdighed, 
som mange bærer på, og som spænder ben for,
at de tør tro på dem selv og være ærlige overfor andre.

Denne viden vil gøre, at dine borgere/klienter hurtigere fatter tillid til dig,
og at du derved hurtigere kommer omkring deres modstand på forandring.


MODUL 3:

Skyld og skam er nogle af de mest ødelæggende følelser,
som rigtig mange er fanget af, og som tærer på dine
borgers/klienters system, og kan gøre dem direkte fysisk syge.

Derfor er det ekstemt vigtigt, at du bliver klædt på til at bryde med
de tabuer, der er forbundet med skyld og skam, og derved kan
hjælpe borgerne/klienterne med at slippe disse følelser.


MODUL 4:
 
Modstand på at tage imod hjælp er langt mere udbredt end man tror, og 
øger faktisk meget af den stress og mistrivsel, som folk i forvejen er tynget af.

Derfor er det ekstremt vigtigt, at du ved præcis hvordan du kommer omkring

denne modstand, så din hjælp ikke er spildt. 


MODUL 5:


Altødelæggende afhængigheder af fx. kaos, kontrol og anerkendelse,
afholder dine borgere/klienter fra virkelig at rykke sig.

Du bliver klædt på til 
at spotte deres afhængigheder, og guide
dem til at navigere udenom dem, 
og derved bliver du også selv
mindre drænet i dit arbejde med at hjælpe dem.MODUL 6:
 
Mange mennesker er fanget i frygt for at lykkes.

Du lærer, hvordan 
du hjælper borgerne/klienterne fri af disse gamle
energier, så de langt 
nemmere oplever at kunne skabe meningsfulde relationer,
færre konflikter 
og målbare resultater i deres ønskede forandring.


MODUL 7:

Selv når mennesker har fået arbejdet med de indre blokeringer, vil de undervejs 
i en forandringsproces meget hurtigt blive stoppet af 'naturlige' bump på vejen, 
som fx. utålmodighed, tab af troen på at det kan lykkes eller
at man forsøger at ændre for mange ting på een gang. 

Når du kender disse 'bump på vejen', vil du blive i stand til at komme på
forkant af disse forsinkelser, og forebygge at dine klienter/borgere bliver unødvendigt fast. 

MODUL 8:

Selvom det måske ikke virker som særligt positivt at have en tung bagage, 
så er der ganske mange fordele og gevinster, hvis man lærer at bruge dem rigtigt. 

Dog har de fleste mennesker brug for hjælp til at sætte disse 'super-powers' i værk,
da de ofte kan være fanget i en følelse af offer-rolle og magtesløshed.
Dette lærer du i dette modul, hvilket styrker din klients håb, handlekraft og følelse af værdi.


Derudover er der også Q&A sessioner ind imellem modulerne,
så du hele tiden kan få sparring og input fra mig.


Du bliver styrket i dit værd som fagprofessionel, og vil opleve
at skabe langt større succes med forandring for borgerne/klienterne.Derudover får du også:


Mit ny-udviklede samtaleværktøj, som giver dig helt specikke emner
og måder at starte nogle af de ellers svære snakke op, med klienter/borgere.

Meditationer, som du kan give til borgere/klienter og også bruge selv 

Alle slides og optagelserne af kurset til evigt eje

  


 

DET PRAKTISKE


Efteruddannelsen varer 4 live-dage á 4 timer,
samt 4 online Q&A sessioner á ca 1½ time.

Den løber over 2-2½ måneder, og live-undervisningen bliver afholdt hos jer.


Prisen er 62.000 kr. ex. moms (+ evt. kørsel) med deltagelse af op til 30 personer.


Udover undervisningen, er der god tid til reflektionsøvelser, delinger
og sparring, sådan at du får mest muligt brugbar og håndgribeligt udbytte,
som du efterfølgende kan sætte i spil i dit arbejde.


Efteruddannelsen kan også foregår online, hvis det ønskes.Skriv til mig ved uddybende spørgsmål eller uforpligtende
snak over telefonen, på camilla@dinrettevej.dk  

UDTALELSER OM UNDERVISNING AF CAMILLA:

 
’Camilla har holdt kursus for os i FOKUS Slagelse, som er
en afklarende enhed indenfor det specialiserede område for voksne.
Hendes udgangspunkt var; hvordan kan vi gøre bedre ift. mennesker,
som voksede op i mistrivsel som barn.

Camillas formidlingsevne er bjergtagende og ikke mindst
håndgribelig og vi vil på det kraftigste anbefale hende’.


Thomas Dieckmann Amstrup
Leder af Enhed for Forandring og Udvikling, Slagelse Kommune
 

Medarbejdernes udtalelser i Slagelse: 

Jeg fik mange nye perspektiver på arbejdet med borgerne
og de bagvedliggende årsager til, hvorfor mennesker handler, som de gør.


Camilla har et dejligt nærvær og et smittende engagement.
Jeg er helt overvældet og taknemmelig for al den nye viden.


Et yderst brugbart kursus – uanset baggrund og
dysfunktionalitet fra barndommen. Jeg fik meget med mig rent personligt
og bevidstheden omkring mig selv, vil i den grad gavne alle
omkring mig, både privat og professionelt.


Camilla er tilstedeværende og meget autentisk.
Det er tydeligt, at hun brænder for det hun laver, og det fangede mig virkelig.


Jeg sugede viden til mig – det var så spændende.
Camilla er meget dragende og satte mange refleksioner i gang,
både fagligt og personligt.
Hun er autentisk og favner rummet med en ro, som giver tryghed.

 
Meget stærkt og overbevisende, der rammer på flere planer
– både for mig selv privat og i mit videre arbejde med borgerne.

 

Udtalelser i Næstved Kommune

Vi var meget begejstrede over Camillas undervisning,
og det fantastiske var også hendes erfaringer med egne traumer.
Det sætter tingene i et anderledes perspektiv end
psykiatere, psykologer ol. kan bidrage med ift til deres faglighed.


Dorthe Schou Sørensen, leder Socialpædagogisk Center, Næstved Kommune

 
Fra medarbejderne i Næstved kommune:

Relevant, brugbart og vigtigt fokus.
Vi har brug for folk som Camilla i vores felt,
som vi kan lære af, for at gøre bedre for borgerne.Fantastisk, god vekslen mellem eksempler og
fagligt og øvelser og reflektion. Taler højt, tydeligt og underholdende.God energi, holdte mit fokus skarpt
på trods af en varm dag i et lukket lokale.Jeg vil bestemt anbefale det til andre.
Du går derfra med viden og redskaber,
som kan anvendes med det samme.Levende formidler.
Camilla bringer sig selv i spil, med eksempler fra sit eget liv.
Udtalelser efter temadag for arbejdslystkonsulenter i Krifa

Vi har fået konkret viden og teknikker, som vores jobkonsulenter
allerede i morgen kan bruge, både for at hjælpe vores medlemmer,
men også i forhold til at passe endnu bedre på dem selv i arbejdet
som jobkonsulenter. Fordi de nu har fået redskaber til at hjælpe medlemmer
med at opløse blokeringer, kan de nu have nogle mere nærværende og støttende samtaler.

Camillas temadag understøtter rigtig meget vores fokus som
netop er på det hele menneske. Camilla er utrolig levende og nærværende.
Hun er en fængende formidler, der selv efter flere timers undervisning
formår at holde folks koncentration.


Camilla Overgaard Larsen
Specialkonsulent og leder, KrifaDine eks fra dit eget liv, gør det oprigtigt.

Virkelig godt og i rigtig god tråd med mine egne oplevelser,
og det jeg personligt arbejder med og desuden
prøver at give andre mennesker igennem mit arbejde.

Interessant og dejligt med nye perspektiver

Fantastisk inspiration, du er så levende at høre på!

Meget tankevækkende og relevant.


*********************


Gitte Sørensen
kropsterapeut, samt indehaver af Valyou Kropsterapi.


Camilla formidler formidabelt og er dygtig til at
lære fra sig med eksempler fra eget liv og hverdag.

På den måde bliver det dejligt nemt at gå til
og nemmere at forstå og udføre i praksis.


Efteruddannelsen har helt sikkert hjulpet mig i til at blive en bedre og mere tålmodig behandler.

Jeg er blevet bedre til at skabe tillid, fordi jeg er mere åben omkring min egen rejse
og fordi Camilla har åbnet mine øjne for, hvor kæmpe betydning det har,
hele tiden at holde rummet for klienten.


Dette har gjort at mine sessioner har vendt sig 180 grader,
hvor jeg i langt højere grad hurtigere kan hjælpe mine klienter til forløsning’.


Mine bedste anbefalinger til Camilla


 
 
 *********


Kathrine Krake, Certified Yoga Therapist


Efter denne efteruddannelse, kan jeg tale mere direkte ind i mine elevers udfordringer og oplevelser af verden,
selvom jeg ikke selv har oplevet samme mistrivsel som dem.

Den tillid de i forvejen har til mig gennem arbejdet med traumer bliver dermed forstærket.
Fordi jeg har kunne sætte andre ord på deres problematikker, end normalt, får mine elever aha-oplevelser,
der hjælper dem til endnu bedre at forstå sig selv.

Camilla er meget ligefrem og jordnær, med en stor pondus.
Man mærker tydeligt hendes ekspertise og viden,
og hendes undervisning er meget troværdig og autentisk.

Hun er rigtig god til at gøre komplicerede problemstillinger
forståelige og deler ud med helt konkrete eksempler.

Camillas energi er meget omfavnende. Hun skaber et trygt rum,
hvor det er rart at være, og hvor alle føler sig velkommen og set.

Dette har mine bedste anbefalinger’.

 

 

Hvorfor endnu en efteruddannelse?

 
Der er alarmerende mistrivsel i Danmark, hvor folk bl.a. tynges af stress,
overbelastning, angst, depression, misbrug og ødelæggende relationer. 


Det er tydeligt, at der er brug for nye og anderledes måder at hjælpe folk på,
og at det er tvingende nødvendigt, at flere forskellige faggrupper arbejder
på tværs
for at vende denne bekymrende udvikling.


I min optik er én af de største stopklodser for bedre trivsel, at langt de fleste mennesker
som udgangspunkt - ubevidst -  ikke er klar til at få det bedre
, også selvom de virkelig ønsker det.


Det kan jo lyde besynderligt!
For alle ønsker vel at få det bedre, hvis der er noget som ikke fungerer?


Min erfaring igennem de sidste 10 år, hvor jeg har arbejdet med 100-vis af mennesker
og hjulpet dem til bedre trivsel, viser mig dog noget andet.


Der ligger nemlig oftest grundlæggende blokeringer og spærrer for, at mennesker kan
starte med og ikke mindst holde fast i at bryde destruktive mønstre.


Disse forandrings-blokeringer får det enkelte menneske til at give op på forandringen
inden den overhovedet er startet, og får fagprofessionelle til at rive sig i håret af undring over,
hvorfor folk hele tiden falder tilbage i de samme ødelæggende spor.


Jeg er derfor fortaler for, at vi i langt højere grad samarbejder om, hvordan vi
hjælper folk til at få det godt igen, ligegyldigt om det handler om deres arbejds-
eller privatliv, og derfor har jeg skabt mønsterbruds-metoden OmFAVN.


OmFAVN står for:

 
  • Omsorg (for sig selv, ens udgangspunkt og historie)
  • Forståelse (af hvilke mekanismer og forandringsblokeringer, man er fanget af)
  • Afinstallation af stressorer (fx overbekymring eller manglende evne til at være i ro)
  • Vitalitet (opgør med destruktive mønstre af fx mistillid eller afhængighed af drama)
  • Nye skridt (retning og handling på, hvilket liv man ønsker at leve)


Efteruddannelsen giver essentielle indsigter omkring den menneskelige psyke,
inkl. den massive modstand på at få det godt, samt helt konkrete skridt til,
at hjælpe mennesker ud af konflikter, ødelæggende udfordringer og mistrivsel.

 

 

Underviseren Camilla Schou Andersen

Ph.d. i Folkesundhed, forfatter, foredragsholder, traumebehandler og specialist i mønsterbrud
Camilla voksede op i en dysfunktionel familie, hvor moren var alkoholiker
og startede i sine tyvere på at gøre sig fri af sin fortid.


Siden 2013 har hun igennem foredrag, 1:1 sessioner, workshops og gruppeforløb
hjulpet mange mennesker i mistrivsel, med at lære at tage ansvar og vare på dem selv.Senest har hun udgivet en bog i samarbejde med Gyldendal,
med titlen ’Vores forældre drak – at overvinde en svær barndom, som der kan læses mere om her:
BOG - Vores forældre drak


Der kan læses mere om Camilla her: 
https://www.camillaschou.dk/Om-Camilla

Der kan skrives spørgsmål til camilla@dinrettevej.dk

Lad os connecte på LinkedIn her: 
https://www.linkedin.com/in/camilla-schou-andersen-31941a5/ 

 


 

Skriv endelig til mig på camilla@dinrettevej.dk, hvis du har nogle spørgsmål til efteruddannelsen
Kontakt mig
Du er altid velkommen til at kontakte mig på telefon 24 91 72 83, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Schou International
2610 Rødovre
Telefon: 24 91 72 83
E-mail: camilla@dinrettevej.dk
CVR: 34814597
     
Camilla Schou | 2610 Rødovre | Tlf.: 24 91 72 83